Verkkosivujen laatukriteerit

Valvomme toteuttamiemme Internet-sivujen käytettävyyttä ja teknistä tasoa monen julkisen ja yleisesti käytetyn arviointimenetelmän avulla.

 

Responsiiviset sivut

Verkkosivujen responsiivisuus tarkoittaa sitä, että sivut mukautuvat katselulaitteen kokoon. Isolla ruudulla sivusto näyttää graafisesti erilaiselta kuin esimerkiksi mobiilissa, mutta sivun sisältö ja osoite on kuitenkin täysin sama.

Responsiiviset sivustot yleistyivät huimasti pian sen jälkeen, kun Google ilmoitti suosivansa responsiivisia sivustoja hakutuloksissaan.

Google tarjoaa hyvän työkalun responsiivisten sivujen teknisen laadun määrittämiseen. Tavoitteenamme on aina, että tekemämme sivut läpäisevät Googlen laatutarkistuksen moitteettomasti.

 

Esteettömät sivut

Verkkosivujen esteettömyys tai saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikki käyttäjäryhmät pystyvät tavoittamaan verkkosivujen sisällön, myös vammaiset. Erityisesti julkisen sektorin toimijoiden verkkosivujen tulisi täyttää kansainväliset esteettömyyssuositukset.

Euroopassa käytössä olevat esteettömyys suostitukset perustuvat pitkälti Web-konsortion (W3C) WAI-ohjeisiin.

Pyrimme tekemään kaikki sivustot niin, että ne teknisesti täyttävät kansainväliset esteettömyyttä koskevat suositukset, vaikka tilaaja ei sitä erikseen pyytäisi.

 

W3C-standardit täyttävä koodi

Toteuttamiemme verkkosivustojen koodi täyttää World Wide Web Consortiumin (W3C) asettamat html-vaatimukset.

HTML 5 -standardi

World Wide Web Consortium laatii ja julkaisee suosituksia WWW:n käyttöön liittyvistä tekniikoista ja periaatteista (www.w3c.org). HTML 5 on verkkosivujen ohjelmointikielen standardi, jota kaikki nykyiset ja tulevat verkkoselaimet pyrkivät noudattamaan.

CSS-standardi

CSS on verkkosivujen ulkoasun määrittelyyn käytetty kieli, jota kaikki nykyiset ja tulevat verkkoselaimet pyrkivät noudattamaan. Toteuttamiemme verkkosivustojen koodi täyttää World Wide Web Consortiumin (W3C) asettamat css-vaatimukset.

 

PageSpeed Insights

Google on julkaissut tärkeän PageSpeed Insights -työkalun, joka mittaa verkkosivun nopeutta monella eri mittarilla. PageSpeed Insights analysoi verkkosivun sisällön ja ehdottaa sitten keinoja, joilla sivusta voi tehdä nopeamman. Kyseisestä testistä on hyvin vaikea päästä läpi.

Tarvittaessa pystymme tekemään sivut niin, että ne läpäisevät tämän PageSpeed Insights -testin puhtaasti. Tämä edellyttää palvelimen asetusten, koodin lukuisten yksityiskohtien ja kuvien säätöä oikealla tavalla. Ja tietenkin käytetyn julkaisujärjestelmän tulee olla nopea. Käyttämämme Modulo-järjestelmä on erittäin nopea.

 

Toimivuus eri selaimissa

Käytämme koodatessa laajaa testiympäristöä, jotta toteuttamamme verkkosivut toimisivat luotettavasti kaikissa tärkeimmissä selaimissa.